Καθηγητής Ελ.Φερεκύδης - Prof. Eleftherios Ferekidis
                                                       
                  
       
τ.Διευθυντής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής Ιπποκρατείου Νοσ/μίου.
ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΤΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με τον κ. Φέρεκυδη επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

2103603731
6973336435

και drferekidis@gmail.com
                                                             

                            ENT Surgeon

       former Director of  Otorhinolaryngologal Clinic,

                     of    University of Athens

             Honorary Member of the German Society of                                    Otorhinolaryngology                  

Contact Mr. Ferekidis at:

2103603731
6973336435

                                                     drferekidis@gmail.com